Kontakt

Akademicki Ośrodek Jeździecki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ul. Junacka 21-25, 71-494 Szczecin Osów
Tel./fax.: 091/ 426 14 10
Mail: aoj@zut.edu.plrpalacz@zut.edu.pl


Kierownik Ośrodka : Robert Palacz – 607500824