Kontakt

Akademicki Ośrodek Jeździecki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Ul. Junacka 21-25, 71-494 Szczecin Osów
Tel./fax.: 091/ 426 14 10

Mail: aoj@zut.edu.pl

  Robert Palacz - Kierownik Ośrodka
  Biuro 
  Adam Wojtas - referent