Imprezy integracyjne

Imprezy intergracyjne dostosowywane są do potrzeb klienta.

W sprawie dzierżawy terenu należy kontaktować się
z Kierownikiem Ośrodka, 607500824, rpalacz@zut.edu.pl