Wychowanie Fizyczne (jazda konna)

zajęcia z jazdy konnej w ramach wychowania fizycznego będą odbywały się według grafiku.

 każdoroazowo należy skontaktować się z instruktorem i potwierdzić swoją obecność

!!!!!!KAŻDE OPUSZCZONE ZAJĘCIA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ODROBIĆ!!!!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE PIĄTEK 14.10.2016 godz. 10.00