Hotel dla koni

Akademicki Ośrodek Jeździecki prowadzi hotel dla koni.

Obecnie w hotelu przebywają  konie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  (7 koni) oraz konie prywatne

Cena hotelu wynosi 1200,00 zł bruto/miesiąc, w tym:

 

  1. karmienie paszą treściwą 3 razy dziennie.
  2. siano.
  3. słomę.
  4. codzienne wyrzucanie obornika.
  5. szczepienie 2 razy w roku grypa/tężec.
  6. dwukrotne w ciągu roku odrobaczanie.
  7. padokowanie.
  8. korzystanie z karuzeli dla koni.