Klauzula informacyjna

Akademicki Ośrodek Jeździecki  (AOJ), będący jednostką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) prowadzi działalność w zakresie: 

  1. prowadzenia jazd konnych dla studentów i klientów indywidualnych;
  2. organizacja spotkań okolicznościowych;
  3. organizacji zawodów jeździeckich;
  4. prowadzenia pensjonatu dla koni;
  5. dzierżawy obiektów i gruntów;
  6. organizacji półkolonii;
  7. hipoterapii. 

  

 Klauzula dotyczy przetwarzania danych koniecznych do realizacji ww. form działalności AOJ ZUT  w Szczecinie. 

  Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 

2. Inspektorem ochrony danych w ZUT nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest pan Artur Kurek (e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl). 

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: 

 a) rekrutacji uczestników i udziału w wydarzeniach i zróżnicowanych formach działalności  organizowanych lub współorganizowanych przez AOJ ZUT w Szczecinie, 

 b) wysyłania informacji, sporządzania ofert, wystawiania faktur, prowadzenia rozliczeń, wymiany korespondencji w zakresie związanym z działalnością AOJ ZUT w Szczecinie, 

 c) publikowania wizerunku uczestników – w formie relacji, fotorelacji z realizowanych wydarzeń edukacyjnych na stronach www oraz mediach społecznościowych (AOJ, ZUT) oraz partnerów ww. wydarzeń (dotyczy wydarzeń organizowanych przez szkoły, jednostki samorządowe, urzędy, organizacje pozarządowe i inne). 

 4. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane. 

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie AOJ ZUT w Szczecinie, ww. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

 6. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 7. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności AOJ, a w przypadku udostępnienia danych w celu wysyłania ofert i informacji o planowanych wydarzeniach – do czasu wycofania zgody. 

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą po dniu 25 maja 2018 r. 

 10. Ww. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – nie będą profilowane.