Informacje bieżące

INFORMACJA 23.01.2016 13:07

Szanowni klienci informujemy, iż odwołanie jazdy powinno odbyć się minimum 24 h przed zaplanowaną jazda konną.
Późniejsze odwołanie będzie traktowane jako jazdę odbytą i automatyczne skreślenie jej z karnetu.