Hipoterapia

Hipoterapia to działania mające na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Daje ona wiele możliwości terapeutycznych, dlatego jest jedną z metod o największym zasięgu pod względemróżnorodności korzystających z niej pacjentów.

Z hipoterapii mogą korzystać osoby:

  1. po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i/lub psychice,
  2. upośledzone umysłowo,
  3. z zaburzeniami rozwoju,
  4. z uszkodzeniem analozatorów (wzroku, słuchu),
  5. niedostosowane społecznie.

Cele działań hipoterapeutycznych:

  1. Stymulacja rozwoju psychoruchowego, w tym:

- poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przesztrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,

- zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,

- zwiększenie motywacji do wykonywanie ćwiczeń,

- rozwijanie samodzielności.

   2. Zwiększenie poczucia własnej wartości.

   3. Relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

   4. Zapewnienie kontaktu ze zwierzciem i przyrodą.

   5. Zminiejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych.

   6. Zwiększenie możliwości lokomocyjnych.

ZAJĘCIA Z HIPOTERAPII ODBYWAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE PO TELEFONICZNYM UMÓWIENIU SIĘ
Z HIPOTERAPEUTĄ.

 HIPOTERAPEUCI

PIOTR DYMEL 515128039

JUSTYNA KUŹNIECOW- KONIECZNA 512199703

Na zajęcia należy również przynieść skierowanie od lekarza specjalisty oraz pełna dokumentację medyczną.