Informacje bieżące

ZAPISY NA JAZDĘ KONNĄ W RAMACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - ZAPISY ZAKOŃCZONE 30.09.2014 14:19

    

Zapisy na jazdę konną w ramach wf odbywa się wyłącznie po osobistym zgłoszeniu się do biura AOJ.
 Decyduje kolejność zgłoszeń :- ) ZAPISY  ZAKOŃCZONE