Informacje bieżące

Technikum Hodowli Koni profil Policja Konna 07.05.2013 10:25

Wczoraj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie został podpisany list intencyjny pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym reprezentowanym przez prof.dr hab.inż. Witolda Biedunkiewicza – Prorektora ds. kształcenia a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie reprezentowaną przez nadinspektora Wojciecha Olbrysia oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Technikum Hodowli Koni reprezentowanym przez Piotra Pawełczyka, dotyczący współpracy zachodniopomorskich policjantów m.in. z  referatu konnego a kadrą dydaktyczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Benic.

List ten jest wstępem do podpisania szczegółowego porozumienia określającego zakres współpracy. Polegać ma ona na zajęciach dydaktycznych i praktycznych (1 raz w miesiącu około 4 godzin) dla uczniów Technikum w Benicach realizowanych na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie i w szkole w Benicach (pow. Kamień Pom.) Z taką propozycją wystąpił przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
W Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  jako pierwszym w Polsce powstanie kierunek o specjalności „Policja konna”. Szkolenie młodzieży na powyższym kierunku będzie miało na celu przede wszystkim wychowanie i przygotowanie dydaktyczne i praktyczne do podjęcia służby w Policji lub innych służbach mundurowych. Aby kierunek spełniał swoją funkcję policjanci realizowali by zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole w Benicach i na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie, poświęcone tematyce policyjnej a głównie związanej z problematyką koni. Zajęcia odbywałyby się 1 w miesiącu po około 4 godziny przez policyjnych specjalistów na terenie technikum i na terenie AOJ ZUT w Szczecinie.
Policyjne konie od samego początku utworzenia referatu konnego (2002r.) stacjonują w AOJ ZUT w Szczecinie przy ul. Junackiej. Dzięki współpracy i zgodzie Prorektora ds. kształcenia ZUT policjanci z referatu uzyskali zgodę na nieodpłatne szkolenia policjantów-jeźdźców i koni  przez instruktorów z AOJ ZUT. Również dzięki dotychczasowej współpracy, policyjne konie na terenie AOJ ZUT-u mają możliwość na terenie ośrodka w ramach usługi hotelowej, usługę kowala. Ponadto instruktorzy i kierownik ośrodka w ramach współpracy zobowiązali się do możliwości wykorzystania Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u do celów szkoleniowych oraz w sytuacji pozyskania nowych koni do pomocy w ocenie ich cech psycho-fizycznych oraz w szkoleniu koni jak i zapewnieniu im miejsc w boksach ośrodka.

Podpisanie listu intencyjnego jest wstępem do podpisania szczegółowego porozumienia w zakresie współpracy pomiędzy stronami

źródło: KWP Szczecin Przemysław Kimon