Informacje bieżące

PRACOWNICY ZUT-u ZAPISY NA JAZDĘ KONNĄ 26.04.2012 10:36

Dział Socjalny informuje pracowników, emerytów
i rencistów ZUT o możliwości skorzystania z zajęć
z jazdy konnej (4h) w Akademickim Ośrodku Jeździeckim ZUT


Zajęcia realizowane będą wg kolejności zgłoszeń. 

Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Ośrodka Jeździeckiego p. Robert Palacz, rpalacz@zut.edu.pl,
tel
. 91 426-14-10, 0609-506-635.

Powyższe świadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który zostanie potrącony z wynagrodzenia osób korzystających ze świadczenia.