Informacje bieżące

Porozumienie z KWP w Szczecinie i ZSP w Benicach 17.10.2013 19:56

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym reprezentowanym przez prof. dr hab. inż. Witolda Biedunkiewicza - Prorektora ds. kształcenia a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie reprezentowaną przez inspektora Jarosława Sawickiego oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Technikum Hodowli Koni reprezentowanym przez Piotra Pawełczyka, dotyczące współpracy zachodniopomorskich policjantów m.in. z referatu konnego a kadrą dydaktyczną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Benic. Porozumienie szczegółowo określa zakres współpracy, która polegać ma na prowadzeniu zajęć dydaktycznych i praktycznych dla uczniów Technikum w Benicach realizowanych na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie i w szkole w Benicach (pow. Kamień Pom.). W Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych powstał kierunek o specjalności "Policja konna". Szkolenie młodzieży na powyższym kierunku ma na celu przede wszystkim wychowanie i przygotowanie dydaktyczne i praktyczne do podjęcia służby w Policji lub innych służbach mundurowych. Aby kierunek spełniał swoją funkcję policjanci realizować będą zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole w Benicach i na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u w Szczecinie, poświęcone tematyce policyjnej a głównie związanej z problematyką koni. Zajęcia prowadzone przez policyjnych specjalistów odbywać się na terenie technikum i na terenie AOJ ZUT w Szczecinie. Policyjne konie od samego początku utworzenia referatu konnego (2002r.) stacjonują w AOJ ZUT w Szczecinie przy ul. Junackiej. Dzięki współpracy i zgodzie Prorektora ds. kształcenia ZUT policjanci z referatu uzyskali zgodę na nieodpłatne szkolenia policjantów-jeźdźców i koni przez instruktorów z AOJ ZUT. Również dzięki dotychczasowej współpracy, policyjne konie na terenie AOJ ZUT-u mają możliwość na terenie ośrodka w ramach usługi hotelowej, usługę kowala. Ponadto instruktorzy i kierownik ośrodka w ramach współpracy zobowiązali się do możliwości wykorzystania Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT-u do celów szkoleniowych oraz w sytuacji pozyskania nowych koni do pomocy w ocenie ich cech psycho-fizycznych oraz w szkoleniu koni jak i zapewnieniu im miejsc w boksach ośrodka. Tekst i foto: KWP Szczecin