Informacje bieżące

Akademicki Ośrodek Jeździecki z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "TONUS" organizuje 29.01.2010 14:24

KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ specjalność jazda konna (uprawnienia zawodowe-państwowe)

Termin: 06.03.2010 - 30.05.2010

Część ogólna: MOSRiR, ul. Twardowskiego 12b, Szczecin

Część specjalistyczna: Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT ul. Junacka 21-25 Szczecin

Koszt kursu wynosi: 1900zł (szkolenie, ubezpieczenie, egzaminy, materiały szkolemniowe).

ZGŁOSZENIA: TKKF Ognisko "TONUS"

ul. Twardowskiego 12B, 70-320 Szczecin

tel.fax.: 91 812 12 34

info@tonus.com.pl

www.tonus.com.pl